ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์            
  เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังของเครื่องมือทุ่นแรงในการเกษตรตลอดจนรถแทรกเตอร์ และรถไถเดินตาม โดยทั่วไปคือเครื่องยนต์จุดระเบิดภายใน กำลังที่ได้จากเครื่องยนต์จะถูกถ่ายทอดไปยังชิ้นส่วน และระบบต่างๆ  เช่น  ล้อ เพลาอำนวยกำลัง เพื่อใช้ในการฉุดลากและขับเคลื่อนอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ  เช่น   เครื่องพ่นสารเคมี ไถ             
 เครื่องยนต์สามารถแบ่งออกได้ตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ ถ้าใช้น้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เรียกว่าเครื่องยนต์เบนซิน  ถ้าใช้น้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เรียกว่าเครื่องยนต์ดีเซล              ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องยนต์ได้แก่
 ฝาสูบ (Cylinder Head)               คือส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของเครื่องทำหน้าที่ปิดส่วนบนของเครื่องและเป็นที่ตั้งของหัวฉีด ลิ้นไอดี  ลิ้นไอเสีย  เป็นต้น
เสื้อสูบ (Cylinder Block)  คือส่วนที่อยู่ตอนกลางของเครื่อง  ทำหน้าที่ห่อหุ้มกระบอกสูบ  เพลาข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบอื่นๆ
 อ่างน้ำมันเครื่อง (Crank Case) คือส่วนที่อยู่ตอนล่างของเครื่อง  ปกติตอนบนของอ่างน้ำมันเครื่องจะหล่อติดกับเสื้อสูบ  ส่วนตอนล่างเรียกว่าอ่างเก็บน้ำมันเครื่อง (oil pan)  ทำหน้าที่เก็บน้ำมันเครื่องเพื่อส่งไปยังส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ที่ต้องการการหล่อลื่น
 กระบอกสูบ (Cylinder)  คือส่วนที่ได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศเพื่อการจุดระเบิดและให้กำลังงานออกมา
 ลูกสูบ (Piston)  คือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ขึ้นลงภายในกระบอกสูบ เพื่ออัดน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้มีความดันและอุณหภูมิเหมาะกับการเผาไหม้และให้กำลังออกมา
 ก้านสูบ (Connecting Rod)  คือส่วนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจุดระเบิดเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในกระบอกสูบไปยังชิ้นส่วนต่างๆ ก้านสูบจะติดกับลูกสูบ
 เพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft)  คือส่วนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังจาก้านสูบและเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากการเคลื่อนขั้นลงเป็นการหมุนเป็นวงกลม
 เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft)  คือเพลาทำหน้าที่ปิดเปิดลิ้นไอเสีย  เพลาลูกเบี้ยวเคลื่อนที่ด้วยเฟืองที่ขบกับเฟืองของเพลาข้อเหวี่ยง
 ลิ้นไอดี (Intake Valve)  ทำหน้าที่ปิดและเปิดให้น้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในกระบอกสูบ
 ลิ้นไอเสีย (Exhaust Valve )   ทำหน้าที่ปิดและเปิดให้แก๊สที่เกิดจากากรเผาไหม้ออกจากระบอกสูบ
 สปริง (Valve Spring)  เป็นสปริงที่กดให้ลิ้นปิด
 หัวฉีด (Injector) คืออุปกรณีที่ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลเป็นฝอยละเอียด พ่นเข้าไปยังส่วนบนของกระบอกสูบ
 หัวเทียน (Spark Plug) เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟ เพื่อจุดไอดีของเครื่องยนต์เบนซินให้ลุกไหม้ และเกิดการระเบิดขึ้นภายในกระบอกสูบ 
 ล้อช่วยแรง (Fly wheel)  จะติดอยู่ตรงปลายเพลาข้อเหวี่ยง  มีหน้าที่ช่วยสะสมพลังงาน  ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ  
 เครื่องยนต์จุดระเบิดภายในมีจังหวะการทำงาน 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ ซึ่งพบในเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ดีเซล 
 เครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะ  (4 Cycle Diesel Engine)             
 เครื่องยนต์แบบนี้  มีการทำงานแบ่งออกเป็น  4 จังหวะ คือ จังหวะดูด จังหวะอัด  จังหวะระเบิด  และจังหวะคาย  การทำงานทั้ง 4 จังหวะของลูกสูบเท่ากับการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง 2 รอบ              เครื่องยนต์ดีเซลมีหัวฉีดที่ทำหน้าที่ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้กระจายเป็นฝอยเล็กๆ เข้าไปในกระบอกสูบ  เพื่อผสมกับอากาศที่ถูกอัดภายในกระบอกสูบที่มีความดันและอุณหภูมิสูงพอเหมาะ และจะเกิดระเบิดเอง              การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  มีดังนี้
 1.  จังหวะดูด (Suction Stroke)  ลูกสูบจะเคลื่อนที่ลง ลิ้นไอดีจะเปิด และลิ้นไอเสียจะปิด ขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงจะเกิดสูญญากาศภายในกระบอกสูบทำให้เกิดการดูดเอาอากาศเพียงอย่างเดียวเข้ามาในกระบอกสูบ  เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงจนถึงจุดศูนย์ตายล่าง  ลิ้นไอดีจะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศหนีออกไป
 2.  จังหวะอัด (Compression Stroke) ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นขณะที่ลิ้นไอดีและไอเสียปิดทำให้เกิดการอัดอากาศภายในกระบอกสูบจนกระทั่งลูกสูบเคลื่อนที่ถึงจุดศูนย์ตายบน  ปริมาตร  ของอากาศจะเหลือประมาณ 1/16 ของปริมาตรเดิมและอุณหภูมิจะสูงประมาณ 550 องศาเซลเซียส
 3.  จังหวะระเบิด (Power Stroke)  เมื่อลูกสูบอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ตายบน  อากาศจะถูกอัดเต็มที่และมีความร้อนสูง  หัวฉีดก็จะฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในกระบอกสูบทำให้เกิดการระเบิด และผลักลูกสูบให้เคลื่อนที่ลง
 4.  จังหวะคาย (Exhaust Stroke)  ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้น ลิ้นไอดีจะปิด แต่ลิ้นไอเสียจะเปิด  ทำให้อากาศเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ถูกขับออก  เมื่อสิ้นสุดจังหวะคายแล้วลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ลงทำให้เกิดจังหวะดูดต่อไป                    

edit @ 23 Sep 2011 17:01:36 by maxengine

edit @ 27 Sep 2011 23:29:49 by maxengine

Comment

Comment:

Tweet

recommended buy wow gold with. Distant. They really are superbly developed. While specific.

#37 By buy wow gold (62.210.200.93) on 2013-11-06 09:02

Amazing, how an different point of view may be amusing.
Mont Blanc http://www.montblancpens-store.us/

#36 By Mont Blanc (113.107.42.66) on 2013-11-04 10:36

Abundance in fun, that's how I get in touch with sites like this . Cheers for the great stuff you published, I'll see even more and I hope it'll have got comparable quality
ergo baby carriers on sale http://www.ergobabycarrier-store.us/

#35 By ergo baby carriers on sale (113.107.42.66) on 2013-11-04 10:36

Beneficial info and ideal design you got here! I want to thank you for discussing your ideas and setting the time into the items you publish! Great job!
christian louboutin outlet online http://www.christianlouboutin-store.us/

#34 By christian louboutin outlet online (113.107.42.66) on 2013-11-04 10:36

Great blog about He might have blown very little up in Stockholm, but she or he was radicalised in Britain, also, the roll call continues on
chi hair dryer http://www.chiflatiron-store.us/

#33 By chi hair dryer (113.107.42.66) on 2013-11-04 10:07

you know in reality i got on this blog by an accident,just didn't mean to search it.but still this post was actually a good read but surely agruable one.
charlotte olympia kitty flats http://uk.xoticadesigns.com/

#32 By charlotte olympia kitty flats (113.107.42.66) on 2013-11-04 10:06

Very good summary, to be honest Simply put i wasn't expecting it to be that good when I first entered your web site
mont blanc pens http://www.montblancpens-store.us/

#31 By mont blanc pens (113.107.42.66) on 2013-11-04 10:06

I'll be following your blog page. =)
ghd hair http://ghd-southafrica.01ds.com/

#30 By ghd hair (113.107.42.66) on 2013-11-04 10:06

Super-Duper blog! I am tender it!! Will come back for a second time. I am bookmarking an individual's feeds also
monster headphones http://www.beats-bydrdre.ca/

#29 By monster headphones (113.107.42.66) on 2013-11-04 10:06

Romney, while running close in the national polls, has remained a question mark.The manager at the station said that a state police trooper had taken the digital video recorder and would not comment about what was on it.Alcohol was believed to have played a role in the woman's going into the water, officials said.

#28 By https://code.google.com/p/ugg-boots-clearance (171.35.18.171) on 2013-11-03 00:30

<a href="http://www.g567j5bo550yb50vb1f66vx20o7nuqe4s.com/">hqetirkl</a>
hqetirkl
hqetirkl http://www.g567j5bo550yb50vb1f66vx20o7nuqe4s.com/

#27 By hqetirkl (119.146.188.18) on 2013-08-16 13:01

<a href="http://www.g39138y0os4b52294r8o8fya4cipi7pcs.com/">glhjnmku</a>
glhjnmku
glhjnmku http://www.g39138y0os4b52294r8o8fya4cipi7pcs.com/

#26 By glhjnmku (178.88.129.187) on 2013-08-16 12:58

<a href="http://www.g5prz12k7vg4a221z3yi09e2h7so73r4s.com/">jivsqucn</a>
jivsqucn
jivsqucn http://www.g5prz12k7vg4a221z3yi09e2h7so73r4s.com/

#24 By jivsqucn (118.75.65.231) on 2013-08-16 12:58

<a href="http://www.gjo7i6e779ycigj616mq8wg9s7e65282s.com/">tvoeruul</a>
tvoeruul http://www.gjo7i6e779ycigj616mq8wg9s7e65282s.com/
tvoeruul

#24 By tvoeruul (183.160.143.90) on 2013-08-16 12:58

fflcvrcw http://www.gz32fy6d2b27i19oa8c912zu0ps1ur32s.com/
<a href="http://www.gz32fy6d2b27i19oa8c912zu0ps1ur32s.com/">fflcvrcw</a>
fflcvrcw

#21 By fflcvrcw (77.106.221.59) on 2013-08-16 12:57

cslchjpw http://www.gl8e0m6iqx2p79tmzm209q2p7367x25gs.com/
cslchjpw
<a href="http://www.gl8e0m6iqx2p79tmzm209q2p7367x25gs.com/">cslchjpw</a>

#21 By cslchjpw (220.135.188.134) on 2013-08-16 12:57

ajgzatnx
<a href="http://www.g2z2a1x9hx05j06r50sip51r1s7a5fr0s.com/">ajgzatnx</a>
ajgzatnx http://www.g2z2a1x9hx05j06r50sip51r1s7a5fr0s.com/

#21 By ajgzatnx (223.84.239.53) on 2013-08-16 12:57

zbxlzxzvg http://www.gk4f010aw3eb0ef13c06cxvq2650yx67s.org/
<a href="http://www.gk4f010aw3eb0ef13c06cxvq2650yx67s.org/">azbxlzxzvg</a>
uzbxlzxzvg

#20 By zbxlzxzvg (180.218.221.113) on 2013-08-16 12:56

runescape gold Superbe, livraison agile, tr¨¨s bon vendeur Indulgence

#19 By http://www.bankofrs.com (142.4.117.124) on 2013-07-20 10:08

good buy rs gold http://www.ursgold.com/ basically was without that will for sure idea!!!

#18 By buy rs gold (142.4.117.124) on 2013-07-13 15:02

Your place is valueble for me. Thanks! <a href="http://newrochelleopera.com/lululemon-yoga-pants/" title="yoga pant">yoga pant</a>

#17 By yoga pant (103.7.57.18|110.89.37.85) on 2013-07-11 22:01

extremely nice post, i definitely love this webpage, maintain on it <a href="http://savageseason.com/lululemon-yoga-pants/" title="yoga pants">yoga pants</a>

#16 By yoga pants (103.7.57.18|110.89.37.85) on 2013-07-11 22:00

index.php/index.php/topic

#15 By lunettes ray ban (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 19:38

merely complaint can be driving firefall crystite barefoot all of the charcoal colored your legs considerably

#14 By firefall crystite (103.7.57.18|142.4.117.122) on 2013-07-04 02:04

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ | หลักการทำงานของเครื่องรถยนต์

#13 By LOUIS VUITTON BAGS (103.7.57.18|58.42.237.236) on 2013-07-02 12:09

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ | หลักการทำงานของเครื่องรถยนต์

#12 By cheap louis vuitton handbags (103.7.57.18|58.42.237.236) on 2013-07-02 12:09

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ | หลักการทำงานของเครื่องรถยนต์

#11 By Celine Outlet Online (103.7.57.18|58.42.237.236) on 2013-07-02 12:09

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ | หลักการทำงานของเครื่องรถยนต์

#10 By FIREFALL GOLD (103.7.57.18|58.42.237.236) on 2013-07-02 12:09

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ | หลักการทำงานของเครื่องรถยนต์

#9 By コーチ アウトレット (103.7.57.18|58.42.237.236) on 2013-07-02 12:09

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ | หลักการทำงานของเครื่องรถยนต์

#8 By christian louboutin outlet (103.7.57.18|58.42.237.236) on 2013-07-02 12:09

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ | หลักการทำงานของเครื่องรถยนต์

#7 By Casquette YMCMB (103.7.57.18|58.42.237.236) on 2013-07-02 12:09

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ | หลักการทำงานของเครื่องรถยนต์

#6 By polo ralph lauren outlet (103.7.57.18|58.42.237.236) on 2013-07-02 12:09

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ | หลักการทำงานของเครื่องรถยนต์

#5 By fake oakley (103.7.57.18|58.42.237.236) on 2013-07-02 12:09

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์ | หลักการทำงานของเครื่องรถยนต์

#4 By Nike TN (103.7.57.18|58.42.237.236) on 2013-07-02 12:09

<a href="http://www.f1UNW7074R432hVF8iLorj.com/" title="zZBtdMkG">zZBtdMkG</a>
zZBtdMkG
zZBtdMkG http://www.f1UNW7074R432hVF8iLorj.com/

#3 By zZBtdMkG (103.7.57.18|78.179.222.84) on 2013-07-02 11:37

Very informative article post.Really looking forward to read more. Really Great.

#2 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|219.136.101.147) on 2013-07-02 10:32

It`s really useful! Looking through the Internet you can mostly observe watered down information, something like bla bla bla, but not here to my deep surprise. It makes me happy..! <a href="http://andhoffyo.webnode.fr" title="louis vuitton shop">louis vuitton shop</a>

#1 By louis vuitton shop (103.7.57.18|202.105.62.240) on 2013-06-14 17:54